Biuro Rachunkowe Rach-Lex Sp. z o.o. w Olsztynie oferuje kompleksową obsługę rozliczeń finansowych, w tym związaną z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Naszym celem jest minimalizowanie angażowania klientów w formalności podatkowe i składkowe. W naszej ofercie znajduje się min.:

1

Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatku od towarów i usług.

Na podstawie rejestrów VAT przygotowujemy odpowiednie deklaracje i przekazujemy do Urzędu Skarbowego w imieniu naszych klientów.

2

Sporządzanie i wysyłka deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sporządzamy dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorców indywidualnych, osób współpracujących oraz pracowników i wysyłamy je zgodnie z obowiązującymi terminami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3

Sporządzanie i wysyłka zgłoszeń oraz przerejestrowań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monitorujemy możliwości zastosowania preferencji składkowych, oraz terminowości przerejestrowań i zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dając naszym klientom możliwości optymalizacji pod względem składek i ubezpieczeń społecznych.

4

Obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowych i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie dostarczonych dokumentów i obowiązujących przepisów, dostarczamy naszym Klientom na bieżąco informację o ich obciążeniach podatkowych i składkowych.

5

Sporządzanie i wysyłka deklaracji rocznych i sprawozdań finansowych.

Przygotowujemy rozliczenia roczne z uwzględnieniem wszystkich ulg związanych z podatkiem dochodowym i sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

6

Kontrola formalna i rachunkowa, oraz uzgodnienia sald.

Weryfikujemy zapisy dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym. Ustalamy zobowiązania i należności w rozrachunkach z kontrahentami.

7

Sporządzanie listy płac.

Tworzymy listy płac uwzględniając wszelkie obciążenia podatkowe, składkowe, oraz kontrolując zmieniające się przepisy m. in. o płacy minimalnej.

8

Sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracowników.

Przygotowujemy informacje dotyczące dochodów pracowników i pobranych zaliczek na podatek dochodowy, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego.

9

Wyprowadzenie zaległości.

Zdarza się, że w przedsiębiorstwie pojawiają się zaległości w Urzędzie Skarbowym bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, nie zostały złożone na czas deklaracje lub prowadzona księgowość nie do końca spełnia nasze wymagania i mamy wątpliwości co do rozliczeń. Świadczymy usługi weryfikacji prawidłowości księgowań, sprawdzenia oraz skorygowania złożonych deklaracji oraz naliczonych zobowiązań podatkowych i składkowych.

POZOSTAŁE USŁUGI

Wszystkie usługi świadczące przez naszą firmę

U_1_B

1

ZAŁOŻENIE FIRMY

Obsługa czynności związanych z założeniem firmy. Jaką wybrać formę opodatkowania.

U_2_B

2

USŁUGI KSIĘGOWE

Prowadzenie ksiąg wymaganych przepisami w zależności od wybranej formy opodatkowania.

U_3_B

3

OBSŁUGA ROZLICZEŃ

Wszelkie rozliczenia z urzędem skarbowym oraz ZUS staramy się załatwiać bez zbędnego angażowania naszych klientów.

U_4_B

4

OBSŁUGA KADROWA

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

U_6_B

5

DORADZTWO PODATKOWE

Oferowane doradztwo podatkowe koncentruje się na obszarach podatku dochodowego od osób prawnych oraz od towarów i usług.